Balanço patrimonial

2017 –  JaneiroFevereiroMarçoAbril, MaioJunho 

2016 –  JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro